น้องภูมิ presenter บัตรเครดิตไทยพานิชย์ รับเป็นพิธีกรตลอดงาน และได้ข่าวว่ากำลังมีผลงานออกอากาศอยู่ในขณะนี้ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณหน่อย วิจิตรา บุญยรัตกลิน มัณธนากรใหญ่ แขกประจำ PRINCESS PARK