เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว ของอินโดนีเซีย ไปชมเขื่อนเชี่ยวหลาน แวะมาเยี่ยมรับประทานอาหารก่อนบินกลับ