เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 นางบุปผา รอบรู้  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว โดยมี  นางธนิฏฐา  มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กล่าวรายงานการจัด และ ศ.พล.ท ดร.สมชาย วิรุฬหผล ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานความสำเร็จในการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ณ ห้องบอลรูมเอ-บี โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ ย่านบางเขน